Hoppa till huvudinnehåll
Nordic Journal 3

Kompetenscentrum för kultur och hälsa tipsar om ny utgåva av tidskriften Nordic Journal of Arts, Culture and Health som är en open access-tidskrift. tillgänglig för alla att ladda ned. Läs mer i artikeln.

Serafens äldreboende

Stiftelsen Äldrecentrum kommer, på uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, att utvärdera ett pilotprojekt om hur omsorgspersonalen kan använda musik och sång som ett dagligt verktyg i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Det sker på Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholm.

Bebis med xylofon

Sång och lek underlättar anknytning mellan förälder och spädbarn. Under hösten 2021 startar Musiklek på tre barnavårdscentraler längs Stockholms röda tunnelbanelinje: Hallunda BVC, Skärholmen BVC och Fittja BVC. 

Personal står framför en vägg och tittar på ett konstverk i form av bokstäver.

Konstblick är en enkel guide som tagits fram på initiativ av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, för att öka intresset för konstverken i Region Stockholm och på så sätt öka välbefinnandet för patienterna.

tre dansande människor

Forskare vid Karlstads och Umeå universitet har fått forskningsmedel till att göra hjärnavbildningsforskning (fMRI) på personer som deltar i Dans för Parkinson, för att fånga hur hjärnan förändras av dansen.

Porträttbild av Anna Stålberg

Anna Stålberg har utvecklat IACTA-appen med stöd av Region Stockholm. Syftet med appen är att öka barnens förståelse för vad som kommer att hända samt minska eventuell rädsla och på så sätt göra det möjligt för barnen att vara delaktiga i vårdsituationen.

Porträttbild av Anna Östlund

En kravlös fritidsaktivitet för unga som bygger på dansglädje sprider sig i Stockholms län. Den kallas Dansa utan krav och under 2021 har Kulturskolan Stockholm inlett ett pilotprojekt i Farsta.

Illustration av vårdpersonal och patient med en dator

Att skapa en digital berättelse om sig själv när man är patient ger ett kreativt utlopp för tankar och känslor. Nu sprids instruktionsfilmer i digitalt berättande till ett antal verksamheter inom Region Stockholm för att testas av patienter och anhöriga.

Illustration av Linnea Blixt

Nu lanseras en webbkurs om kultur och hälsa öppen för alla intresserade. Kursen beskriver sambandet mellan kultur och hälsa baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Se en film där personerna bakom utbildningen presenterar den. 

Två gitarrister underhåller människor på ett demensboende

Nu startar Region Skånes musikinstitution Musik i Syd ett utvecklingscentrum i nära samverkan med hälso- och sjukvården.

Sidor