Hoppa till huvudinnehåll
Händer som håller varandra

Distanskurs för att träna personer med Parkinson sjukdom.

Under jullovet arrangerar Balettakademien en distanskurs med subventionerad kursavgift med stöd av Region Stockholm. Inga förkunskaper krävs. Kursen hålls av Åsa Åström och Ulrika Liljedahl. 

Ruth Spargo och Joakim Lundström

Kompetenscentrum för kultur och hälsa finns på Sös på tisdag tillsammans med musikterapeuter i Stockholms län.

Foto Den Pedagogiska Designbyrån, Fotograf Hanna Andersson

Musikupplevelser, VR-lek, sjukhusclowner och animation för ukrainska flyktingar i och utanför vården tack vare kulturnämnden i Region Stockholm som beviljat utökad Projektstöd kultur och hälsa.

Musikterapi på neonatal. Foto Paulina Westerlind

Musikterapi kan användas som komplement i vård och omsorg på olika sätt. Tack vare kulturnämndens Projektstöd för kultur och hälsa har flera verksamheter i länet satsat på musikterapi, exempelvis Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset i Stockholm. Här finns Pernilla Hugosson verksam inom neonatalvården. I vår film svarar hon på frågor om på vilket sätt hon tycker att kultur kan komplettera dagens hälso- och sjukvård.

Kompetenscentrum rekryterar en strategisk samordnare. Sista ansökningsdag 1 juli 2022.
Personer som dansar.

Magnus Huss-mottagningen gör en satsning för äldre patienter och testar nu en kurs i kravlös dans. Dansen hålls i samarbete med Balettakademin och Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Balettakademin har under några år arbetat enligt metoden Dans för Parkinson som bygger på att deltagarnas fokus sätts på fantasi, kreativitet, eget uttryck och glädje. Alla ska kunna känna sig välkomna oberoende av dagsform.

Baby Foto Jenna Norman, Unsplash
Så påverkas bebisar av musik

Många föräldrar tycker om att sjunga för sina barn. Men vad vet man egentligen om hur sång och musik påverkar spädbarn?

 

Hangandelotustradgard

Öppen konferens i Stockholm arrangerad av nätverket för kultur och hälsa.

Man som sitter. Bild från Äldrepodden

På uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum följt och stöttat ett projekt kallat Musik som omvårdnadsåtgärd som genomförs vid fyra enheter på Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholms stad. 

Barn som spelar Xylofon

Kompetenscentrum för kultur och hälsa inlett en pilot tillsammans med tre barnavårdscentraler: i Skärholmen, Fittja och i Hallunda, som alla är stadsdelar som präglas av höga ohälsotal. Insatsen bygger på det forskningsstöd som visar att musik, sång och lek kan främja relationen förälder/spädbarn.

Sidor