Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116877-120004

Må bra med kultur för asylsökande

Unga asylsökande och nyanlända är en grupp som ofta lider av psykisk ohälsa. De ska få pröva olika kulturprogram en gång i veckan i åtta veckor, eftersom regelbundna kulturaktiviteter kan bidra till bättre välbefinnande.

Det är Akademiskt primärvårdscentrum (APC) i Region Stockholm som har initierat projektet ”Må bra med kultur” och Kompetenscentrum för kultur och hälsa ingår i projektets styrgrupp.

Tre kulturgrupper har startat i Farsta, Botkyrka respektive Norrtälje. Kulturaktiviteterna är till exempel dans, teater, musik och konst. En lokal kulturkoordinator från respektive kommun fram var sitt kulturprogram utifrån de lokala förutsättningarna. Aktiviteterna leds av utbildade kulturpedagoger.

Satsningen kommer att utvärderas efteråt. Om resultaten visar sig positiva kommer vården att ta ställning till om ”Må bra med kultur” är bärkraftig nog att spridas vidare som metod i regionen. Projektet är för närvarande pausat. 

Läs mer: Unga asylsökande prövar kultur för att främja hälsa (nyhet januari 2021) 

FAKTA

  • Tre grupper startade under 2019. Ytterligare sju grupper skulle starta under 2020 men har pausats på grund av pandemin. 
  • Akademiskt primärvårdscentrum (APC) genomför projektet med statliga Uppdrag psykisk hälsa-medel som hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm fördelar.
  • Kompetenscentrum för kultur och hälsa deltar i styrgruppen för ”Må bra med kultur” och har fungerat som en kunskapsförmedlare av kulturens påverkan på hälsa.