Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor och svar

Här samlar vi svar på vanliga frågor så att du snabbt ska hitta det du söker.

Hittar du inte svar på din fråga är du förstås välkommen att kontakta oss.

Tidigare kunde kulturaktörer göra tillfälliga uppträdanden på sjukhus och äldreboenden. På grund av sin gränsade räckvidd har det beställningsbara utbudet upphört från 2021. Istället satsar Region Stockholm på mer långsiktiga arbetssätt med kultur i vård- och omsorgsmiljö. 

Läs mer

Idag är kultur som komplement ojämlikt fördelad i länets vård- och omsorg. Det är också därför Kompetenscentrum för kultur och hälsa har kommit till. Det ser väldigt olika ut exempelvis i olika kommuner, vårdavdelningar och omsorgsverksamheter, även om konst i vården kommer många till del. Sång, högläsning och dans kan ofta ingå i aktivitetsprogram, särskilt i kommunal äldreomsorg.

Men den som möter vården och omsorgen kan alltid ge sina önskemål till personalen som i sin tur kan föra önskemålen vidare till ledningen. Att kontakta berörd patientförening kan vara en annan väg.

Läs mer

Ett sätt kan vara att titta runt på denna webbplats för att hitta inspiration och kunskap. Vad har andra redan gjort som vi också skulle kunna göra och hur gör vi det? Att ta upp frågan på en arbetsplatsträff kan vara nästa steg för att diskutera och förankra hur konst och kultur skulle kunna komplettera arbetet. 

Läs mer

Nej, Kompetenscentrum för kultur och hälsa bedriver ingen egen kultur-, vård eller forskningsverksamhet som är intressant att titta på. Vi är en brygga mellan forskning, vård och omsorg och kulturlivet. För närvarande består organisationen av två strateger som verkar för att lyfta fram goda exempel, aktuell forskning och initiera samarbeten mellan olika aktörer. Kontakta oss gärna för frågor och samarbeten! 

Läs mer

"Kultur på recept" kallas ibland kulturaktiviteter som komplement inom vården. Det genomförs i olika former på olika platser i landet, ofta som ett verksamt alternativ mellan sjukskrivning och arbetsåtergång eller arbetsträning. Gemensamt för alla är att personer med någon form av ohälsa erbjuds via en remiss att delta i kravlösa kulturaktiviteter i grupp, regelbundet under en bestämd period.

Läs mer
Kultur är bra för hälsan och det är en viktig pedagogisk uppgift för Kompetenscentrum för kultur och hälsa att förklara varför. Begreppen är komplexa, både kultur och hälsa kan behöva redas ut. Kultur kan betyda allt det som människor gör, tänker och ger uttryck för, men det kan också begränsas till konstuttryck som musik och bildkonst.
Läs mer