Hoppa till huvudinnehåll

Musikterapeuter till tre barnavårdscentraler i Stockholm

Bebis med xylofon
Sång och lek underlättar anknytning mellan förälder och spädbarn. Under hösten 2021 startar Musiklek på tre barnavårdscentraler längs Stockholms röda tunnelbanelinje: Hallunda BVC, Skärholmen BVC och Fittja BVC. 

Två musikterapeuter med god erfarenhet av att arbeta med musik och barn i vårdmiljöer kommer att leda grupper med föräldrar och barn på 2-6 månader. Musiklek innebär att föräldern sjunger och leker genom sången med sitt spädbarn för att främja kommunikation, samspel och anknytning. Kompetenscentrum för kultur och hälsa ligger bakom initiativet.

Det finns stöd i forskning för att musiklek kan stärka föräldern i sitt föräldraskap. Det kan förbättra anknytning och kommunikation mellan barn och förälder, skapa en lustfylld social gemenskap och ge självförtroende och vana till föräldern att sjunga med sitt barn, även hemmavid.

- Det här är en relativt enkel insats som vi prövar att genomföra där kulturen kan bidra till en jämlik och personcentrerad vård på ett lekfullt sätt, säger Ulrika Lindblad.