Hoppa till huvudinnehåll

Musik utvärderas som verktyg på demensboende

Serafens äldreboende
Stiftelsen Äldrecentrum kommer, på uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, att utvärdera ett pilotprojekt om hur omsorgspersonalen kan använda musik och sång som ett dagligt verktyg i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Det sker på Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholm.

Forskning visar att musik kan underlätta för kommunikation, stärka självkänslan liksom minska smärta, oro och depression. Men att genomföra sådana insatser kan vara svårt eftersom personalen ofta saknar kunskap inom området. Det är i avsaknad av sådant utbildningsinnehåll som Stiftelsen Äldrecentrum fått utvärderingsuppdraget av Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Att utbilda personalen i dagliga musikinsater kommer verksamheten Musikkraft att ansvara för.

- Tack vare att Kungsholmens stadsdelsförvaltning vill prioritera den här insatsen blir det möjligt för Äldrecentrum att titta på vilka förutsättningarna är för personalen i en verksamhet för äldre, att ta till sig musik som arbetssätt, säger Malin Anclair.

Insatsen pågår under hösten 2021 på det sätt coronaläget tillåter. En första rapport från Äldrecentrum kommer i januari 2022.

FAKTA musik som vårdverktyg

  • Musikterapi är en evidensbaserad akademisk och klinisk modell som kan öka den självupplevda livskvaliteten hos människor.
  • I Socialstyrelsens nationella riktlinjer lyfts musik- och sånginsatser fram som en möjlig insats i ett personcentrerat omsorgsarbete vad gäller personer med demenssjukdom.
Serafens äldreboende. Foto: Musikkraft