Hoppa till huvudinnehåll

Beviljade extra stöd till människor på flykt från Ukraina

Foto Den Pedagogiska Designbyrån, Fotograf Hanna Andersson
Hösten 2022 blir det möjligt för barn och vuxna som flytt krigets Ukraina att få uppleva kultur i sjukvården eller i nära samverkan med vården. Att få uppleva kultur eller själv få skapa kan stärka den psykiska hälsan, i synnerhet när det genomförs i gemenskap med andra.


I en särskild utlysning Projektstöd kultur och hälsa med anledning av kriget i Ukraina har Region Stockholms kulturnämnd  beviljat utökat ekonomiskt projektstöd för ett antal aktörer i Stockholmsregionen. De kulturaktörer som fått ta del av detta riktade stöd har alla förmåga att möta människor i kris och är kapabla att på kort varsel kunna ställa om i syfte att bidra till inkludering och meningsskapande för människor på flykt undan kriget i Ukraina.

Kort om kulturaktiviteterna 

Tillsammans med Röda Korset kommer stiftelsen Musikbojen att kunna erbjuda musikterapi för barn och föräldrar i Danderyd.

Tack vare en särskild samordnare kommer Astrid Lindgrens barnsjukhus, som är en del av Karolinska Universitetssjukhuset, att kunna organisera så att ukrainska barn och deras anhöriga får uppleva olika typer av kulturinsatser.

Två clownverksamheter, KulturSjukhuset och Clownmedicin, får nya medel att stärka sin befintliga verksamhet med.

Det blir också möjligt med eget skapande som att göra animerad film med hjälp av Den Pedagogiska Designbyrån och att delta i virtuellt skapande med AktiVRa. Båda kraftfulla sätt att få och förmedla nya intryck genom.

På flyktingboenden och i introduktionsklasser kommer Kultursjukhuset att erbjuda clown-, musik- och berättarverksamhet och till Stockholms Stadsmission Transit city, ett akutboende för mammor och barn, kommer Musikkraft som på ett otvunget sätt använder musiken som ett sätt att mötas för att etablera kontakt och kommunikation.

Kort om Projektstöd kultur och hälsa

Det extra stödet omfattar totalt 2 miljoner kronor och beslutades i mars 2022. Stödet möjliggör även en uppskalning av redan befintlig verksamhet med stöd från kulturnämnden. Med det utökade Projektstöd kultur och hälsa kommer verksamhet att bedrivas av aktörerna även utanför vårdens rum som exempelvis på flyktingboenden och mottagningsinstanser. Inte minst barn och unga kommer att kunna nås av aktörerna där de befinner sig. Projektstöd Kultur och hälsa är en del av kulturnämndens kulturstöd och hanteras av Enheten för stödgivning i samverkan med Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Läs mer på kulturförvaltningens webbsida om stödet.

Kulturnämnden har beviljat extra medel till verksamhet för insatser riktade till människor på flykt undan kriget i Ukraina.